Uvjeti korištenja

1. UVOD

Posjetom web-stranici na adresi https://www.tryhard.hr/ (dalje u tekstu: “Web stranica”) pristajete na uvjete korištenja definirane u ovom dokumentu, kao i svih primjenjivih zakona i propisa. Ako se ne slažete s bilo kojim od navedenih uvjeta, zabranjeno je koristiti ili pristupati Web stranici.

2. UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na Web stranici, uključujući, ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije (dalje u tekstu: “Sadržaj”), zaštićen je odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu, Kaznenim zakonom te drugim primjenjivim propisima. Dozvoljeno je korištenje Sadržaja web stranice isključivo za osobne potrebe koje nema izravno ili neizravno komercijalno značenje i nije namijenjeno priopćavanju javnosti uz poštivanje prava intelektualnog vlasništva, sukladno primjenjivim propisima i ovim Uvjetima. Dopuštenje korištenja Sadržaja za osobne potrebe ne podrazumijeva prijenos vlasništva Sadržaja, nego isključivo dozvolu za korištenje.

Nije dopušteno: koristiti, distribuirati i/ili reproducirati Sadržaj u komercijalne svrhe i/ili Sadržaj na bilo koji način priopćavati javnosti bez prethodnog pisanog odobrenja TRYHARD pokušati dekompilirati ili koristiti bilo koji dio koda na web stranici ukloniti autorske ili druge oznake vlasništva iz Sadržaj objavljivati i/ili učitavati na Web stranici bilo koji sadržaj koji promovira rasizam, diskriminaciju spola, vjere, nacionalnosti, seksualne orijentacije, dobi i/ili na bilo koji drugi način biti usmjeren na vrijeđanje fizičkih i/pravnih osoba i/ili koji je protivan primjenjivim propisima i/ili kojima se vrši povreda prava intelektualnog vlasništva i/ili kojim se neovlašteno otkriva poslovna, službena i/ili druga tajna i/ili neovlašteno otkivaju osobni podaci trećih osoba neovlašteno ometati rad odnosno pristup Web stranici U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Sadržaja, TRYHARD pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim tijelima.

3. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

TRYHARD se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika koja je u vezi sa uporabom i/ili neovlaštenom uporabom Sadržaja Web stranice te za eventualnu štetu koja može nastati korisniku Web stranice i/ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

4. TOČNOST MATERIJALA

Materijali na https://www.web.hr web stranici mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. TRYHARD ne jamči da su svi materijali na njegovoj web stranici točni, potpuni ili aktualni. TRYHARD može u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti materijale i/ili sadržaj koji se nalaze na svojoj internetskoj stranici. Radi izbjegavanja svake dvojbe, TRYHARD nije obvezan ažurirati Sadržaj objavljen na Web stranici.

5. POVEZNICE NA DRUGA WEB-MJESTA

TRYHARD nije pregledao sve web-lokacije na Internetu povezane s web stranicom i nije odgovoran za sadržaj bilo koje povezane web stranice. Uključivanje veze na https://www.tryhard.hr od bilo koje veze od strane trećih osoba ne podrazumijeva odobrenje TRYHARD stranice. Korištenje takvih povezanih web stranica je na vlastiti rizik.

6. IZMJENE

TRYHARD može izmijeniti ove uvjete pružanja usluge za svoje https://www.tryhard.hr bez prethodne najave i u bilo koje vrijeme. Korištenjem ove web stranice pristajete na trenutnu verziju ovih uvjeta korištenja. Promjene ovih Uvjeta stupaju na snagu danom objave na Web stranici.

7. MJERODAVNO PRAVO

Ove odredbe i uvjeti uređeni su i tumačeni u skladu s hrvatskim zakonima i neopozivo se podvrgavaju isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili mjestu.
crossmenu